Příběhy

Aktuality
|
11-03-2024
Čas na čtení: 2 min.

Rompa CZ dělá udržitelný krok s automatickými dodacími listy

Od začátku března budou všechny dodací listy z našeho závodu v České republice, Rompa CZ, odesílány automaticky. Tento krok, který se v průmyslu stává stále běžnějším, je zásadní pro naše závazky k udržitelnosti šetřením papíru. Tato iniciativa, vyplývající z nutnosti pracovat udržitelněji, nabízí také výhodu úspory času, protože ani náš tým ani naši zákazníci nebudou muset tyto dokumenty zpracovávat ručně.

Proces: Bezproblémová integrace a udržitelnost

Proces v Rompa CZ je zaměřen na efektivitu: produkty jsou vyráběny, baleny a shromažďovány pro odeslání. Ihned po přípravě zásilky je dodací list odeslán, bez ohledu na to, kdo je zodpovědný za dopravu. Tento postup zajišťuje plynulý chod operací bez zpoždění. S přechodem na automatické dodací listy je tento proces dále zjednodušen, což vede k úspoře času jak pro náš tým, tak pro naše zákazníky.

Příprava a komunikace: Zajištění hladkého přechodu

V předvečer této změny jsme pečlivě komunikovali s našimi zákazníky. Byla vynaložena snaha identifikovat nejvhodnější osoby v každé organizaci pro příjem těchto digitálních dodacích listů. Tento přístup zajišťuje, že každý je připraven na přechod na bezpapírový systém.

Udržitelný krok vpřed

Zavedení automatických dodacích listů je významným krokem pro Rompa CZ v jejím úsilí stát se závodem bez papírové dokumentace. To zajišťuje, že snižujeme naši ekologickou stopu a zdůrazňujeme náš závazek k životnímu prostředí. Zlepšujeme efektivitu našich operací a zároveň chráníme Zemi.

Závěr: Závazek Rompa CZ k udržitelnosti

Ačkoli přijetí automatických dodacích listů nemusí být inovací, jasně ukazuje náš závazek k udržitelnosti. Tato iniciativa ukazuje, že je možné být ekologicky uvědomělí v našich každodenních operacích. Rompa CZ je odhodlána pokračovat v těchto a dalších udržitelných praktikách jako součást našeho závazku k lepší budoucnosti.

Připojte se k našemu závazku k udržitelnosti

Zveme naše partnery a zákazníky, aby podpořili tento důležitý krok k ekologičtějšímu podnikání. Společnou prací na tomto můžeme mít dopad, nejen ve snižování naší vlastní ekologické stopy, ale také jako příklad pro průmysl. Rompa CZ je hrdá na tento vývoj a těší se na pozitivní dopad, který to bude mít. Společně můžeme udělat rozdíl pro náš svět, nyní i do budoucna.