Příběhy

Aktuality
|
16-04-2024
Čas na čtení:

Interview Tim sustainability manager - CZ

Tim je již více než osm let součástí týmu Rompa, kde nedávno přešel z pozice account managera na pozici manažera udržitelnosti. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč si vybral tuto novou výzvu a co ho na této pozici pohání. Přečtěte si, co Tim říká o své nové roli, o výzvách a příležitostech, které ho čekají, a o tom, jak plánuje vést společnost Rompa k udržitelnější budoucnosti.

Proč právě teď manažer udržitelnosti?

"Možná je správná otázka: proč teď, a ne dříve? Když se podíváte kolem sebe, je to nevyhnutelný problém. Téma, které je v podstatě mnohem širší než "udržitelnost podniku". Jde o to, jak se staráme o tuto planetu, jak se k sobě navzájem chováme, na jakých pravidlech se shodneme a jaká dodržujeme. Jinými slovy: o převzetí odpovědnosti. To se týká každého jednotlivce, ale také každé organizace. Jsme výrobní společnost, která zpracovává především plasty, k jejichž výrobě se stále z velké části používá ropa, fosilní palivo. Má tedy smysl, abychom o tom přemýšleli a také začali vykazovat, v jakém rozsahu to děláme a jaký je potenciální dopad - naše "stopa". V našem případě je toho ale samozřejmě ve hře mnohem víc: jsme mezinárodní společnost s továrnami v různých zemích, s různými kulturami. Co to znamená pro naši politiku lidských zdrojů? Jak je to s místními předpisy? A jaké nástroje můžeme použít, abychom tam snížili naši stopu? Zajímavé a nevyhnutelné otázky. Právě na nich budu pracovat."

Jaké jsou vaše zkušenosti s udržitelností?

"Vystudoval jsem tento obor. Vlastně dvakrát. A to už je docela dávno, představte si, jak dlouho je to teď vážné téma. V rámci magisterského studia jsem v nizozemské Rabobank zkoumala, co to znamená pro oddanost a angažovanost zaměstnanců, pokud si uvědomují a oceňují, že pracují pro společensky odpovědnou organizaci. A při studiu komerční ekonomie jsem provedla analýzu zainteresovaných stran pro velkého nizozemského dopravce a využila ji k poradenství, jak utvářet jeho politiku společenské odpovědnosti firem. Po studiích jsem se o toto téma vždy nadprůměrně zajímal. Mimo jiné tím, že jsem sledoval, jak se s těmito problémy vypořádávají firmy, ale také tím, že jsem si uvědomoval svou vlastní stopu."

Proč přechod z pozice manažera prodeje na pozici manažera udržitelnosti?

"Je to vlastně rozšíření mé pozice, protože kromě role manažera udržitelnosti jsem nadále aktivní v oblasti prodeje. A ani tato dvojí role není nelogická, rozhodně se překrývá. Chtěl jsem si trochu rozšířit pole působnosti a také dělat něco, co má trochu větší 'smysl'. Jsem velmi rád, že se mi to podařilo právě v rámci společnosti Rompa. Jsme teď seriózní firma, profesionální organizace, a to znamená, že se musíme vypořádat i s odpovědností. Považuji za nesmírně zajímavé zkoumat, jak můžeme dosáhnout udržitelného růstu. Toto hledání mi skutečně dodává novou energii."

Jaké problémy jste zaznamenali u našich zákazníků?

"Náš zákazník je pro nás asi nejdůležitější zainteresovanou stranou. V oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast, správa a řízení) toho chtějí a vyžadují hodně. My musíme tak jako tak splňovat určité standardy, které jsou následně také auditovány z jejich strany. V tom nás tu a tam napadnou. Vidíte také, že naši zákazníci chtějí a vyžadují, abychom byli testováni třetími stranami, jako jsou Ecovadis a CDP. Na tom usilovně pracujeme. A přirozeně hrajeme aktivní roli v tom, aby jejich výrobky byly udržitelnější. Můžeme ovlivnit design? Můžeme používat udržitelné materiály (recyklované, biologické)? Je možné se vyhnout plastovým obalům? A co třeba design pro demontáž, aby se materiály ve výrobku daly na konci cyklu používání snadno oddělit."

Které aspekty byste chtěli řešit nejdříve?

"Obávám se, že tady máš osobní úskalí, haha. Možná až příliš, zní odpověď. Podívejte se, v zásadě jde o to, abyste zavedli solidní strategii udržitelnosti, a to na další roky. Koneckonců to v žádném případě není krátkodobé téma. Letos - společně s našimi zainteresovanými stranami - určíme, která témata jsou důležitá, a na základě základního měření stanovíme, kde jsme a kam chceme v příštích letech směřovat. Jak necháme Rompu odpovědně růst? Tedy s ohledem na planetu, lidi, kontinuitu, předpisy. Od roku 2025 o tom také musíme podávat zprávy podle CSRD: směrnice o podávání zpráv, kterou organizacím uložila Evropská unie. Bereme to nesmírně vážně. Koneckonců nás to také nutí dobře se podívat na náš dopad a na to, jak ho řídit. Kromě toho samozřejmě existují ad hoc záležitosti, kterými se také musíme zabývat. Celkově jde o dobře naplněnou agendu."

Čeho si na tom všimly naše zainteresované strany?

"Především, že je navštívíme, promluvíme si s nimi o tom. Tomu říkáme analýza zainteresovaných stran. Co očekávají od společnosti Rompa jako dodavatel, zákazník nebo zaměstnavatel z hlediska ESG? Kde můžeme jako organizace něco změnit? To se týká interně: našich zaměstnanců - a externě: našich zákazníků, finančníků a dodavatelů. Protože vězte, že: nůž může snadno řezat oběma směry. Můžeme jak převzít odpovědnost, tak zvýšit přidanou hodnotu našich dodavatelů. Udržitelnost je také tématem, jak se na trhu odlišit. Proto je to ideální součást, kterou můžeme začlenit do našich aktivit včasného zapojení dodavatelů (ESI). Tím, že už tam přemýšlíme o tom, jak mohou naše návrhy přispět k cílům udržitelnosti zákazníka, zřejmě zasazujeme pěkný úder!"

Jak si myslíte, že to ovlivní naši obchodní výkonnost?

"Udržitelnost je o vašem dopadu: finančním, sociálním a environmentálním. Když to dobře zorganizujete, zabýváte se přímými a nepřímými zisky. Příklad: přímé použití recyklovaného materiálu má pozitivní dopad na ekologickou stopu výrobku. Stejně tak použití zelené energie k výrobě tohoto výrobku. Přináší to přímo společnosti Rompa lepší výsledek? Ne nutně, ale samozřejmě nepřímo ano. Pokud tímto způsobem pomůžeme našemu zákazníkovi, přirozeně tím zvýšíme naše možnosti růstu u tohoto zákazníka. Důležité je také budování image. Pokud děláte správné věci a dáváte to najevo svým zainteresovaným stranám, dříve či později se vám za to dostane uznání. Možná ještě ne nutně jako vedoucí faktor - v tuto chvíli jsou to často stále věci jako cena, kvalita, spolehlivost dodávek - ale pamatujte na má slova: udržitelnost se mezi ně vloží."

Jak to budeme řešit v celosvětovém měřítku?

"Máme továrny po celém světě. Tam se to děje. Tam se projevuje náš vliv. Pak je logické, že to řešíme právě s nimi. Každá továrna má svého zástupce pro udržitelnost, který je součástí globálního týmu pro udržitelnost. V dubnu pořádáme s tímto týmem zahajovací akci, která to odstartuje. První věcí je pak zmapování toho, jak na tom jsme. Jaká je naše ekologická stopa v jednotlivých závodech? Jaká je tam naše personální politika? S jakými místními předpisy se musíme vypořádat? V kombinaci s podklady z analýzy zainteresovaných stran a samozřejmě s vizí společnosti Rompa společně s globálním manažerským týmem stanovíme směr. Jasnou víceletou strategii s konkrétními cíli."

Jaký je podle vás konečný cíl udržitelnosti v rámci společnosti Rompa?

"Konečný cíl? Žádný není. Stejně jako podle mě nikdy neexistuje konečný cíl růstu společnosti. Jako společnost se stále posouváte, a to i z hlediska udržitelnosti. Svět se mění, požadavky zainteresovaných stran jsou proměnlivé, suroviny jsou omezené, předpisy se mění. Udržitelnost je stálé téma, které bude jen nabývat na významu. Také pro společnost Rompa. To samozřejmě neznamená, že bychom si neměli stanovovat cíle. Určitě je máme. Pro letošní rok to znamená vytvořit tým pro udržitelnost (check!), provést analýzu zainteresovaných stran, provést základní měření, a tím utvořit dlouhodobou strategii. Strategie, která by měla přispět k dosažení cílů růstu společnosti Rompa a umožnit tento růst odpovědným způsobem."