MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Rompa Group en MVO? Ja natuurlijk! Wij nemen onze verplichtingen op het gebied van MVO zeer serieus. MVO is voor ons de manier om de sociale, ecologische en economische aspecten van onze bedrijfsvoering en de interacties met al onze stakeholders te integreren. Rompa Group is ervan overtuigd dat elke organisatie die duurzaam wil zijn, financieel gezond moet zijn, negatieve gevolgen op het milieu zo veel mogelijk moet beperken (of idealiter moet elimineren) en in overeenstemming met maatschappelijke verwachtingen moet handelen. Dus wat betekent dit? Voor Rompa Group betekent dit dat wij het volgende

Wij respecteren:

 • mensenrechten en maatschappij

Wij ondersteunen:

 • internationaal erkende mensenrechten
 • non-discriminatie en gelijke kansen
 • bijdragen aan de samenleving

Wij zijn tegen:

 • kinder- en dwangarbeid

Wij investeren in:

 • onze werknemers
 • een veilige en gezonde werkomgeving
 • in een goede bedrijfscultuur

Wij nemen concrete acties en maatregelen:

 • implementeren van Rompa Group milieubeleid

Wij onderschrijven het belang van:

 • productkwaliteit en -veiligheid
 • certificaten