Verhalen

Nieuws
|
16-04-2024
Leestijd: 5 min.

Interview Tim sustainability manager - NL

Al meer dan acht jaar maakt Tim deel uit van het Rompa-team, waar hij onlangs de overstap heeft gemaakt van accountmanager naar sustainability manager. In het onderstaande interview licht hij toe waarom hij voor deze nieuwe uitdaging heeft gekozen en wat hem drijft in deze rol. Lees verder om te ontdekken wat Tim te zeggen heeft over zijn nieuwe rol, de uitdagingen en kansen die voor ons liggen, en hoe hij van plan is om Rompa naar een duurzamere toekomst te leiden.

Waarom nu een Sustainability Manager?

“De vraag is misschien: waarom nu pás? Als je om je heen kijkt, dan is het een onvermijdelijk onderwerp. Een onderwerp dat in de essentie veel breder is dan ‘corporate sustainability’. Het gaat over hoe we voor deze planeet zorgen, hoe we met elkaar omgaan, welke regels we afspreken én naleven. Over je verantwoordelijkheid nemen, dus. Dat is toepasbaar voor elk individu, maar dus ook voor elke organisatie. Wij zijn een productiebedrijf dat met name kunststof verwerkt, hetgeen vandaag de dag nog grotendeels vervaardigd wordt met behulp van olie, een fossiele brandstof. Dus logisch dat wij daar over nadenken, en we ook gaan rapporteren in welke mate wij dat doen, en wat het mogelijke effect daarvan is – onze ‘footprint’. Maar er speelt natuurlijk nog veel meer in ons geval: we zijn een internationaal bedrijf met fabrieken in verschillende landen, met verschillende culturen. Wat betekent dat voor ons personeelsbeleid? Welke leefregels spelen daar? En welke instrumenten kun je inzetten om ook daar je footprint te verkleinen? Interessante, onvermijdelijke vragen. En daar ga ik mee aan de slag.

Wat is jouw achtergrond met sustainability?

"Ik ben afgestudeerd op dit onderwerp. Tweemaal zelfs. En dat is al best een tijdje geleden, moet je nagaan hoe lang dit al serieus speelt. Voor mijn master heb ik bij Rabobank Nederland onderzocht wat het voor medewerkers betekent als ze het gevoel hebben voor een maatschappelijk verantwoorde organisatie te werken. En tijdens mijn studie Commerciële Economie heb ik voor een grote Nederlandse transporteur een stakeholderanalyse uitgevoerd, om aan de hand daarvan te adviseren hoe hun MVO-beleid vorm te geven. Na mijn studies heb ik me altijd bovenmatig geïnteresseerd in het onderwerp. Door o.a. te volgen hoe bedrijven omgaan met deze uitdagingen, maar ook door er zelf mee aan de slag te gaan."

Waarom de overstap van Sales Manager naar Sustainability Manager?

"In feite is het een uitbreiding van mijn functie, omdat ik naast de rol van Sustainability Manager, ook nog actief blijf in Sales. En die dubbelrol is ook niet onlogisch natuurlijk, er is zeker sprake van overlap. Ik wilde graag mijn blikveld wat verbreden, en daarnaast iets doen met wat meer ‘zingeving’. Ik ben heel blij dat dat mogelijk was binnen Rompa. We zijn inmiddels een serieus bedrijf, een professionele organisatie, en daar wordt ook iets van gevraagd. Dat ik me nu met dit deel van die vragen mag bezighouden, vind ik reuze interessant. Het geeft me letterlijk nieuwe energie."

Welke uitdagingen zag je bij onze klanten?

"Onze klant is misschien wel onze belangrijkste stakeholder. Die heeft een hoop te wensen en te eisen op het gebied van ESG (environment, social, governance). We moeten sowieso aan bepaalde standaarden voldoen, die worden dan ook ge-audit door ze. Daar worden we hier en daar af en toe al flink gechallenged. Wat je ook ziet, is dat onze klanten willen én eisen dat we ons laten toetsen door ‘third parties’, zoals Ecovadis en CDP. Daar zijn we dan ook volop mee bezig. En we hebben natuurlijk een actieve rol te spelen bij het verduurzamen van hun producten. Hebben we invloed op het design? Kunnen we dan sustainable materialen toepassen (recycled, biobased)? Is het mogelijk om plastic verpakking te vermijden? En wat denk je van design-for-disassembly, zodat de materialen in het product aan het einde van de gebruikscyclus makkelijk te scheiden zijn."

Welke punten zou je als eerst aan willen pakken?

"Hier stip je een persoonlijke valkuil aan, ben ik bang, ha-ha. Misschien té veel, is het antwoord. Kijk, het gaat er in de basis om dat we een solide Sustainability-strategie neerzetten, for the years to come. Dit is namelijk allerminst een korte-termijn-topic. We gaan dit jaar – samen met onze stakeholders – bepalen welke thema’s belangrijk zijn, en aan de hand van een nulmeting gaan we bepalen waar we staan, en waar we de komende jaren naartoe willen. Hoe gaan we Rompa laten groeien, op een verantwoordelijke manier? Dus met oog voor planeet, people, continuïteit, regelgeving … Hier moeten we vanaf 2025 ook over rapporteren volgens de CSRD: een reporting directive die de Europese Unie organisaties oplegt. Dat nemen we uiterst serieus. Het dwingt ons namelijk ook om goed te kijken naar onze impact, en hoe die te managen. Daarnaast spelen er natuurlijk spelen ook ad-hoc zaken, die we ook aan moeten pakken. Al met al een goed gevulde agenda."

Wat merken onze stakeholders hiervan?

"Allereerst dat we bij ze op bezoek komen, om er met ze over te praten. Dit noemen we een stakeholderanalyse. Wat verwachten zij van Rompa als leverancier, klant of werkgever op het gebied van ESG? Waar kunnen wij als organisatie het verschil maken? Dat geldt intern: onze medewerkers – en extern: onze klanten, financiers en leveranciers. Want weet: het mes mag gerust aan twee kanten snijden. We kunnen én onze verantwoordelijkheid nemen, én onze supplier added value vergroten. Sustainability is ook een topic om jezelf te onderscheiden in de markt. Dit is dan ook een perfect onderdeel om te integreren in onze Early Supplier Involvement (ESI) activiteiten. Door daar al na te denken over hoe onze designs bij kunnen dragen aan de sustainability-doelstellingen van de klant, slaan we natuurlijk een mooie slag!"

Hoe denk je dat onze bedrijfsprestaties beïnvloed gaan worden?

"Sustainability gaat om je impact: financieel, sociaal, milieutechnisch. En door dat goed te organiseren, heb je te maken met direct en in-direct gains. Een voorbeeld: het gebruik van een gerecycled materiaal heeft direct een positieve milieutechnische impact op de footprint van een product. Gebruikmaken van groene energie om dat product te vervaardigen ook. Maar levert dat Rompa direct een beter resultaat op? Niet per se. Maar natuurlijk wel indirect. Als we zo onze klant helpen, vergroten we natuurlijk onze groeikansen met die klant. Beeldvorming is ook een belangrijke. Als je de goede dingen doet, en dit toont aan je stakeholders, dan zul je daar vroeg of laat waardering voor krijgen. Nog niet per se als leading factor misschien - dat zijn nu vaak nog zaken als prijs, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid -  maar mark my words: sustainability gaat zich daar tussen voegen."

Hoe gaan we dit wereldwijd aanpakken?

"We hebben wereldwijd fabrieken. Dat is waar het gebeurt. Dáár maken we impact. Dan is het niet meer dan logisch dat we dit juist samen met hen aanpakken. Elke fabriek heeft een Sustainabilty Representative die deel uitmaakt van het Global Sustainablity team. In april hebben we een kick-off event met het team waarin we dit aftrappen. Dan is het eerst zaak in kaart te brengen waar we staan. Wat is onze footprint per fabriek? Hoe is ons personeelsbeleid aldaar? Welke lokale regelgeving hebben we mee te maken? Gecombineerd met de input uit de stakeholderanalyse, en uiteraard de visie van Rompa, gaan we samen met het Global Management Team een koers uitzetten. Een duidelijke meerjarenstrategie, met concrete doelstellingen."

Wat is in jouw ogen het einddoel op het gebied van duurzaamheid binnen Rompa?

"Een einddoel? Dat is er niet. Zoals er voor een bedrijf ook nooit een finale groeidoelstelling is, denk ik. Je blijft als bedrijf in beweging, ook op het gebied van duurzaamheid. De wereld verandert, eisen van stakeholders zijn vloeibaar, grondstoffen zijn eindig, regelgeving verandert … Sustainability is een ongoing topic, dat alleen maar zal toenemen in importantie. Ook voor Rompa. Dat betekent niet dat we onszelf geen doelen moeten stellen natuurlijk. Die hebben we zeker. Voor dit jaar betekent dat het vormen van een Sustainability team (check!), het uitvoeren van een stakeholderanalyse, het doen van een nulmeting, en daarmee het vormgeven van een meerjarenstrategie. Een strategie die bij moet dragen aan de groeidoelstellingen van Rompa, en deze groei op een verantwoorde manier mogelijk maakt."