Vývoj

Výrobní inženýrství

Základem návrhu produktu je váš seznam přání. Tvar je již určen vámi, vzhled a dojem jsou pevně dané. Na základě specifikací pak navrhneme mechanickou a případně elektronickou část. Abychom se ujistili o správnosti těchto návrhů, vytvoříme nejprve prototyp.

Důkladná příprava pro dosažení nejlepších výsledků

Základem návrhu produktu je váš seznam přání. Tvar je již určen vámi, vzhled a dojem jsou pevně dané. Na základě specifikací pak navrhneme mechanickou a případně elektronickou část. Abychom se ujistili o správnosti těchto návrhů, vytvoříme nejprve prototyp.

Životaschopný návrh

Prototypování je součástí produktového inženýrství. Na základě koncepčního návrhu výrobku vytvoříme 3D model. To nám umožňuje posoudit, zda je zamýšlený návrh životaschopný a splňuje zadané požadavky. Součástí tohoto procesu mohou být také laboratorní zkoušky a zkoušky konečného použití. Nakonec je návrh upraven pro optimální výrobu.